Velkommen

Vil du gerne blive bedre til at håndtere handicap eller kronisk sygdom? Vil du gerne forbedre din livskvalitet trods begrænsninger? Så se her:

Jeg hedder Peter Mikkelsen og er systemisk uddannet coach på handicapområdet. Jeg tilbyder coaching i håndtering af handicap eller kronisk sygdom i hverdagen. Selv har jeg muskelsvind og er kørestolsbruger.

Jeg er åben overfor at tale med dig og din familie om alskens udfordringer, problemstillinger eller livsspørgsmål relateret til dit handicap eller din sygdom. Det kan fx være begrænsninger i hverdagen, personlige og sociale udfordringer eller overvejelser omkring mål i livet og identitet.

Min metode går ud på at spørge ind på måder, der gerne skal få dig og din familie til at tænke kreativt og ud af boksen, der skaber energi og nye måder at forholde sig til tingene på. Og jeg træner dig i at træne dig selv i at mestre handicap eller sygdom.

Mine samtaler fungerer som samarbejder på din banehalvdel. Vi arbejder i fællesskab med den mentale evne til at rumme, acceptere, handle i forhold til, tænke nyt om eller konfrontere svære udfordringer i livet. Vi udforsker sammen din verden for at skabe løsninger og finde frem til de synsvinkler og forståelser, der hjælper dig bedst.